Bahasa Melayu

MAJU. BERSAMA.
Langkah kemajuan yang disokong.

Kemajuan. Berusaha untuk masa depan yang lebih baik.

A blue IQOS device and holder.
Kemajuan diutamakan

Kita semua berusaha untuk masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan juga mereka di sekeliling kita.

A person holding a blue IQOS device.
A gold IQOS holder.

Jika anda seorang perokok dewasa yang mencari alternatif untuk merokok, IQOS bersedia untuk menyokong anda. 11 juta pengguna IQOS dewasa lain di seluruh dunia* sedang melalui perjalanan sama seperti anda.

A blue IQOS device and holder.

Jika anda seorang perokok dewasa yang mencari alternatif untuk merokok, IQOS bersedia untuk menyokong anda. 11 juta pengguna IQOS dewasa lain di seluruh dunia* sedang melalui perjalanan sama seperti anda.

Kemajuan diutamakan

Kita semua berusaha untuk masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan juga mereka di sekeliling kita.

A person holding a blue IQOS device.
A gold IQOS holder.

*Sumber: PMI Kewangan atau anggaran, panel pengguna IQOS dan PMI Penyelidikan Pasaran. Status setakat September 2020. Pengguna IQOS yang telah berhenti merokok sepenuhnya dan mereka yang gunakan PMI HeatSticks sekurang-kurangnya 70% daripada penggunaan tembakau yang dipanaskan selama 7 hari yang lalu.

MAKLUMAT PENTING: IQOS bukan bebas risiko dan mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan.

*Sumber: PMI Kewangan atau anggaran, panel pengguna IQOS dan PMI Penyelidikan Pasaran. Status setakat September 2020. Pengguna IQOS yang telah berhenti merokok sepenuhnya dan mereka yang gunakan PMI HeatSticks sekurang-kurangnya 70% daripada penggunaan tembakau yang dipanaskan selama 7 hari yang lalu.

**Sumber: Jumlah bukti yang tersedia bagi IQOS berbanding dengan terus merokok.